Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program – VINOP-1.2.1.-21

A pályázat célja a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása.  

Budapesten kívül bármelyik településről benyújtható a pályázat.

Pályázat leadásának határideje: 2021.03.01. – 2022.02.15.

Jogosult a pályázat leadásra:

  • mikro-, kis- vagy középvállalkozás
  • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások, egyéni cég (GFO: 113, 114, 116, 117, 226, 228, 231)

Előfeltétele a pályázat leadásának:

  • Egy lezárt üzleti év
  • átlagos stat. létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben minimum 3 fő

Támogatható tevékenységek:

Önállóan nem támogatható:

  • épület bővítés, átalakítás (maximum a projekt 70%-a)
  • tanácsadási szolgáltatások (maximum a projekt 20 %-a a tanácsadással együttvéve és maximum 20 millió Ft.)
  • üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (maximum 10 millió Ft-ig)
  • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (maximum a projekt 50 %-a)
  • projekt előkészítés, infrastrukturális beruházás szakértői szolgáltatása (maximum a projekt 5 %-a)

Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó:

  • eszközbeszerzés (termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztés, technológiai kapacitás bővítés)

FONTOS!

A pályázat leadásához a projektnek legalább kettő önállóan nem támogatható tevékenységet kell tartalmaznia!